Månedlige arkiver: december 2010

GODT NYTÅR

Vi ønsker alle vore læsere et godt og lykkebringende nytår

Foto kavalkade over året der gik

Foto kavalkade over året der gik fra Wall Street Journal. Nyd billederne her:http://graphicsweb.wsj.com/documents/YearInPhotos10/year-in-photos-2010.html

Lang vej til fuld beskæftigelse i USA

Øverste del af grafikken viser udviklingen på jobmarkedet i 2010 i USA, hvor der gennemsnitligt har været en nettofremgang i beskæftigelsen på 79.000 pr. måned. Det ligger under de 125.000 jobs, der skal skabes for at holde status quo i … Læs mere

Leder forholdet mellem sølv og guld aktiemarkedet?

Den blå graf viser prisen på sølv divideret med prisen på guld. De seneste 4 måneder ses en markant stigning i dette forhold, hvilket er udtryk for at stigningen i sølvprisen er gået langt hurtigere end i guldet. I grafen … Læs mere

De amerikanske staters skatteindtægter stiger

Skatteindtægterne på tværs af de amerikanske stater er steget med 5.2% i 3. kvartal 2010 i forhold til samme kvartal i 2009. En del af forklaringen skal findes i, at nogle stater har hævet indkomstbeskatning og moms samt en øget … Læs mere

Kinas og Japans valutareserver

Graferne herunder viser udviklingen i hhv. de kinesiske og japanske valutareserver og landets investering i amerikanske statsobligationer. Valutareserverne er vist som den blå kurve, mens beholdningen af amerikanske statsobligationer er de røde søjler.

S&P/CaseShiller husprisindexet falder kraftigt

Der er igen problemer med det amerikanske boligmarked iflg. den seneste opgørelse fra S&P/CaseShiller. Professor Robert Shiller udtaler, at hvis huspriserne falder fortsat med den hastighed, så er økonomien i alvorlig fare.

Har Saudi Arabien nu adgang til atomvåben?

Iflg. israelske efterretningskilder, så har Saudi Arabien indgået en fast aftale med Pakistan om levering af to nucleare sprænghoveder, der passer til pakistansk producerede Ghauri-II missiler, der er stationeret i underjordiske siloer syd for Riyadh. Mindst 2 store saudi arabiske … Læs mere

Året illustreret i ni charts fra The Economist

The Economist har lavet den oversigt, der viser året illustreret i ni charts

Dagens finanskalender

09.30 Sverige lønninger for oktober. 14.30 US ugentlig tilgang til arbejdsløshedskøen.15.45 US Chicago PMI for december. 16.00 US boligsalg under afvikling for november. 17.00 US ugentlig olielagerstatistik. Fredag08.00 UK husprisindexet for dec. fra Nationwide. Lørdag02.00 Kina PMI indexet for december. … Læs mere