Månedlige arkiver: april 2012

Likviditeten flyder ikke i Eurozonen

I ovenstående graf ses den årlige vækst i pengemængden M2 for USA (gul) og Eurozonen (grøn). I USA er M2 væksten på omkring 10%, hvilket er tegn på, at det er lykkes at få den billige og rigelige likviditet fra … Læs mere

Realløn opgjort i ‘Big Mac’

Orley Ashenfelter fra Princeton University har lavet en reallønssammenligning på tværs af lande ved at tage udgangspunkt i et produkt, der laves ens i alle lande – nemlig McDonalds Big Mac. Her udregnes, hvor mange minutter en ansat hos McDonalds … Læs mere

Spaniens spareplan rammer offentlige ansatte

Spaniens arbejdsmarked er hårdt ramt med en arbejdsløshed på 24.4%. Det er i vid udstrækning gået ud over det private arbejdsmarked, men det er heller ikke sikkert at være offentligt ansat længere. Grafen til venstre viser, at der har været … Læs mere

Er Spanien på vej til at miste investment-grade status?

Denne graf fra bloomberg viser præmien på en 5 årig Credit Default Swap (forsikring mod konkurs) på den vandrette akse. Den lodrette akse viser et lands gennemsnitlige kreditrating baseret på et gennemsnit af kreditvurderingen fra Fitch, Standard&Poors og Moodys. Værdien 1 … Læs mere

ECRI’s Leading indicators vækstindikator falder igen

Economic Cycle Research Institute (ECRI) opgør et index for de ledende økonomiske indikatorer (LEI) på ugebasis i USA. På den baggrund udregnes den årlige ændring (i et 4 ugers glidende gennemsnit af LEI) som ECRI bruger som en vækstindikator. Den … Læs mere

Gældsbilledet i EU

I 2011 trådte Portugal og Irland ind i ’selskabet’ af lande med en gældsandel på over 100% af BNP sammen med Grækenland og Italien. Belgien er også godt på vej. Spanien ligger derimod i midten af feltet med en gæld … Læs mere

BNP i USA lavere end ventet

BNP for 1.  kvartal i USA viser en annualiseret vækst på 2.2% mod ventet 2.5% og en tilbagegang fra 3% i 4. kvartal. Ændringer i lagre bidrager mindre til BNP, hvilket overskygger den største fremgang i det private forbrug i … Læs mere

Dagens finanskalender

09.30 Sverige husholdningernes låntagning for marts. 10.00 Eurozone pengemængde M3 for marts. 11.00 Eurozone forbrugerprisestimat for april. 14.30 US personlige indkomster, forbrug og opsparingskvoten for marts. 14.30 US PCE prisdeflator for marts. 14.30 Canada BNP for februar. 14.30 Canada producentpriser … Læs mere

Den spanske arbejdsløshed steg til 24,4% i 1. kvartal

Det går fortsat i den forkerte retning med den spanske arbejdsløshed, som steg til 24,4% i 1. kvartal. Den spanske udenrigsminister, Jose Manuel Garcia-Margallo, sagde i et radiointerview, at Spanien er i en krise af store dimensioner. Flere oplysninger i … Læs mere

Irans olieproduktion falder fortsat

Det seneste estimat af den iranske olieproduktion viser fortsat en faldende tendens jvnf. data fra Energy Intelligence Group. I forhold til en produktion på 4 mio. tønder om dagen er produktionen faldet næsten 20% til 3.25 mio. tønder jvnf. grafen … Læs mere