Månedlige arkiver: marts 2013

Advarselstegn for aktiemarkedet

Merrill Lynch laver en månedlig undersøgelse af porteføljeforvalteres investeringer og holdninger. Den viser i februar, at 48% af forvalterne ønsker, at virksomhederne bruger deres kontantbeholdninger til anlægsinvesteringer. Det er højeste niveau siden april 2011 forud for større korrektion på aktiemarkedet. … Læs mere

Apples indtægter og udgifter

Denne grafik fra Asymco giver et hurtigt overblik over, hvilke af Apples produkter, der leverer den største omsætning, og hvordan omkostningerne fordeler sig. Tryk på grafikken og se den i større udgave.

Spaniens springer gældsrammen

Den spanske centralbank forventet en negativ vækst på 1.5% i det spanske BNP i 2013. Det er 3 gange lavere end regeringens forudsigelse på -0.5%. Centralbanken forudsiger et budgetunderskud på 6% af BNP, hvilket overstiger loftet på 4.5% i underskud, … Læs mere

Andelen af kvinder falder i produktionsvirksomheder

De amerikanske produktionsvirksomheder har ansat over ½ million arbejdere i de seneste 3 år. I samme periode er antallet af kvinder i produktionen faldet med 13.000, hvilket fortsætter en støt faldende tendens i kvindernes andel i produktionssektoren siden topniveauet i … Læs mere

Dagens finanskalender

08.00 Tyskland importpriser for februar. 08.00 Tyskland GFK forbrugertillid for april. 08.00 Schweiz UBS forbrugsindikator for februar. 08.45 Frankrig BNP for 4. kvartal (endelig) 09.00 Schweiz KOF leading indicator for marts. 09.00 Sverige forbrugertillid for marts. 09.00 Sverige erhvervstillid for … Læs mere

For mange afventer en korrektion

Dette stemningsbarometer fra investor intelligence (blå graf) viser en opgørelse af, hvor stor en procentdel af skribenter i nyhedsbreve, der forventer en korrektion på aktiemarkedet. Der er aktuel 34%, der forventer en korrektion, hvilket ligger i øvre del af grafen. … Læs mere

Europa er følsom overfor chok til den finansielle sektor

Den hollandske finansminister Dijsselbloem udtalte mandag, at den cypriotiske aftale går ud på at skubbe risikoen tilbage. Dermed ment, hvis en bank er i risiko er første skridt, at banken rekapitaliserer sig selv. Hvis banken ikke kan rekapitalisere, er det … Læs mere

Virksomhedernes gæld stiger hurtigere en kontantbeholdningen

De amerikanske Russel 3000 selskaber har den største beholdning af kontanter på deres balancer i historisk sammenhæng. Derfor er den generelle opfattelse, at mange selskaber har luft til at investere og udbetale dividende til aktionærerne. Citigroup har set nærmere på … Læs mere

Likviditet driver forventningerne op

Den blå graf viser den relative udvikling mellem cykliske – og defensive aktier i USA. Her ses en nærmest eksponentiel udvikling siden den amerikanske centralbank (Fed.) startede 3. runde af pengepolitiske stimuli med opkøb af $40 milliarder i realkreditbaserede obligationer … Læs mere

Overblik over restrukturering af Cyperns 2 største banker

De 2 største cypriotiske banker bliver restruktureret. Den andenstørste ‘Popular Bank of Cyprus’ bliver lukket og opdelt i gode engagementer og dårlige. Deraf bliver de gode engagementer overført til Bank of Cyprus, der er Cyperns største bank. Bank of Cyprus … Læs mere