Månedlige arkiver: juni 2013

Landenes andel af eurozonens forbrugerprisindex

Denne graf fra BloombergBriefs viser de enkelte landes andel af det samlede forbrugerprisindex i eurozonen. Det fremgår heraf, at de tyske inflationstal udgør mere end en fjerdedel af det samlede forbrugerprisindex for eurozonen.

Portugals budgetunderskud steg til 7,1% i de 12 måneder til udgangen af marts

Bloomberg skriver, at det går den forkerte vej for det portugisiske budgetunderskud, der viser et underskud i forhold til BNP på 7,1% i de 12 måneder til udgangen af marts. Det skal sammenholdes med 6,4% ved årsskiftet. I årets første … Læs mere

Chokbølgen fra den russiske meteor gik 2 gange rundt om jorden

BBC skriver på baggrund af et studie udgivet af Geophysical Research Letters, at den chokbølge, der fulgte med den meteor, der eksploderede over Rusland i februar, gik 2 gange rundt om jorden. Et udsnit af studiet på Geophysical Research Letters kan findes … Læs mere

Det japanske PMI index steg til 52,3 og understøtter markedet

Det japanske PMI index (hvid kurve) stiger fortsat og nåede i juni 52,3, hvilket er med til at understøtte aktiemarkedet (gul linie). Der er indtil videre også kun tale om en mindre korrektion nedad i USD/JPY kursen (grøn linie), hvilket … Læs mere

Grækenlands detailsalg faldt 14,7% p.a. i april

De seneste tal viser, at det græske detailsalg faldt med 14,7% p.a. Dette tal har været negativt siden midten af 2010 – altså nu i 3 år, som kurven herover viser. Hvis vi beregner et index på detailsalget med 2005=100, … Læs mere

Den disponible indkomst falder i UK

Den reelle disponible indkomst i UK per person viser en faldende tendens efter at have bevæget sig sidelæns siden 2006 (den hvide linie). Der er på årsbasis tale om et fald på lidt over 1% (de gule søjler), men faktisk … Læs mere

Den offentlige gælds situation i USA ser lidt lysere ud

Det amerikanske budgetkontor har nu en mindre negativ vurdering på den offentlige amerikanske gæld i forhold til BNP end f.eks. i 2010, som det fremgår af grafen herover. Det skyldes en kombination af en reform af sundheds udgifterne, lave renter, … Læs mere

Guldprisen fortsætter med at falde

Grafen herover viser guldprisen i danske kroner siden bunden i 2000, hvor guldet altså også kostede 2000 kr. per. troy ounce (=31,1 gram). Det steg dog i løbet af de næste 10 år til det 5 dobbelte, men er nu … Læs mere

Interaktivt BigMac index

The Economist har lavet en interaktiv graf på basis af deres kendte BigMac index. Dette index går i grundtræk ud på, at man finder et produkt, som er ens på tværs af landegrænserne, og det er altså McDonalds BigMac burger. … Læs mere

Investorer flygter ud af Emerging Market Funds

Grafen herover viser iflg. Morgan Stanley, hvordan investorerne flygter ud af Emerging Market Funds. Søjlerne har siden maj vist en tiltagende negativ tendens samtidig med, at kurserne er faldet (den lyseblå linie).