Månedlige arkiver: august 2014

BNP revideret op i 2. kvartal i USA

Det amerikanske BNP er revideret op fra 3.9% til 4.2% for anden kvartal. BNP væksten er sammensat som vist i grafikken ovenfor, hvor det er det private forbrug og de private investeringer, der trækker væksten. Det er hovedsageligt en opjustering … Læs mere

Divergerende inflationsforventninger i USA og Europa

ECB’s Mario Draghi har tilkendegivet, at han skeler meget til de 5 årige inflationsforventninger baseret på swap markedet. Den 5 årige inflationsforventning er faldet under 2% (blå kurve), hvilket har været medvirkende til, at Draghi skærper retorikken i retning af … Læs mere

Status på den amerikanske statsgæld

Dagens finanskalender

07.00 Japan påbegyndt boligbyggeri for juli. 07.00 Japan byggeordrer for juli. 08.00 UK Nationwide boligindex for august. 08.00 Tyskland detailsalg for juli. 08.45 Frankrig producentpriser for juli. 09.00 DK BNP for 2. kvartal (foreløbig). 09.00 Schweiz KOF Leading indicator for … Læs mere

Investorer og analytikere forventer, at der går længere tid, før det amerikanske renter bliver sat op end den amerikanske centralbank (Fed.). Fed’s forventede rentebane er vist med den lille linie (FOMC). Analytikernes forventninger er vist med den grønne linie og … Læs mere

Fra 1000 til 2000 i S&P500

S&P500 indexet er steget fra kurs 1000 i februar 1998 til 2000 i august 2014. I den mellemliggende perioder er der sket en række forskydninger i de 500 selskaber, der indgår i S&P500 indexet. General Electric er gået fra at … Læs mere

En klar overvægt af aktiekøb blandt private

American Association of Individual Investors (AAII) laver opgørelser af stemningen blandt de private amerikanske investorer og deres allokering mellem aktier, obligationer og kontanter. Denne grafik viser, at de private har en andel af aktier tæt på 70%, hvilket er det … Læs mere

Dagens finanskalender

09.00 DK arbejdsløshed for juli. 09.30 Sverige detailsalg for juli. 09.55 Tyskland arbejdsløshed for august. 10.00 Norge lønindex for produktionen for 2. kvartal. 10.00 Eurozonen pengemængde M3 for juli. 10.30 UK Lloyds erhvervstillid for august. 11.00 Eurozonen erhvervs- og forbrugertillid … Læs mere

+7.20% i afkast i Investin Demetra

Vores investeringsforeningen, Investin Demetra, holder fast i den gode opstart med et afkast på +7.20% på de første 6 måneder. Vi er samtidigt stolte af, at så mange investorer allerede har vist tillid til investeringskonceptet ved at købe investeringsbeviser. Det … Læs mere

Privatforbruget i USA opdelt på stater

Bureau of Economic Analysis (BEA) har lavet en opgørelse af det amerikanske privatforbrug delt op på stater for perioden 1997-2012. Den første rapport er offentliggjort 7. august 2014. Grafikken ovenfor viser, hvor stor væksten har været i privatforbruget fra 2002 … Læs mere