Månedlige arkiver: juni 2015

Det græske detailsalg ned med 3,3%

Det græske detailsalg faldt med 3,3% p.a. i april, der er det senest offentliggjorte tal (den hvide kurve). Men vi kan næsten med sikkerhed sige, at tallet for maj og især juni ikke bliver meget bedre. Det lægger naturligvis også … Læs mere

24 timers lufttrafik visualiseret

Fascinerende lille video viser 24 timers lufttrafik verden rundt.

befolkningens fordeling på breddegrader

Billedet herover viser befolkningens procentvise fordeling på breddegrader i USA, Canada og Europa.

Verdensindexet nærmer sig 200 dages gl. gns.

MSCI verdensindexet (den sorte linie) nærmer sig 200 dages gl. gns. (den røde linie). Det kan også ses i den røde kurve nederst, hvor den vandrette nullinie netop er udtryk for 200 dages snittet, og hvor kurven så viser aktieindexets … Læs mere

Ferieservice: de dyreste hotelbyer

Bloomberg Briefs viser denne graf, der viser den gennemsnitlige hotelpris for en overnatning i USD, samt stigningen (eller ved rødt faldet) i prisen i forhold til sidste år.

Uændret arbejdsløshed i eurozonen

Arbejdsløsheden i eurozonen holdt sig på 11,1% i maj (den hvide kurve), mens det foreløbige estimat af forbrugerpriserne viste et dyk i inflationen til 0,2% p.a. i juni (den gule kurve). Dermed nærmer inflationen sig igen nulpunktet.

Vækst på 2,9% p.a. i UK

Den britiske økonomiske vækst viste 0,4% i 1. kvartal (de gule søjler) iflg. den endelige udregning. Det var lidt bedre end tidligere forventet. Den årlige vækst blev dermed på 2,9% (den hvide kurve), hvilket var en pæn stigning i forhold til … Læs mere

Turisterne vender tilbage

Grafen herover fra The Economist viser, at turisterne oftest vender tilbage efter terrorist angreb. Bladet viser tre tidligere episoder i hhv. Tunesien i 2002, Egypten i 1997 og Kenya i 1998. Cirklerne angiver hvor stor en del af BNP, der … Læs mere

BIS har allerede sendt Grækenland ud af euroen

Wall Street Journal har fundet ud af, at den første udgave af BIS’ årsrapport viste et kort over eurozonen med Grækenland ude (billedet herover). Ved de noget, som vi ikke gør….?

Negativt signal for den schweiziske økonomi

Det schweiziske KOF barometer faldt meget mere end ventet i juni til 89,7 (den hvide kurve), og det giver et negativt varsel for den økonomiske vækst, der iflg. den seneste opgørelse viser +1,1% (den gule kurve). Læg mærke til sammenhængen … Læs mere