Månedlige arkiver: januar 2017

Den canadiske vækst steg til 0,4% i november

Den canadiske økonomi måler væksten hver måned, og for november gælder det, at vækstraten steg til 0,4% (de gule søjler). Det betød dog fortsat, at den årlige vækstrate faldt en smule til 1,6% (den hvide kurve).

Euroen styrkes på amerikanske udtalelser

Bloomberg skriver, at Tyskland nyder godt af en alt for billig euro, og det er tirsdag med til at få EUR/USD til at stige (og dermed indirekte USD/DKK til at falde). Dollaren er meget tæt på at tangere den tidligere … Læs mere

Den danske arbejdsløshed steg en smule

Den danske bruttoarbejdsløshed steg lidt til 4,3% i december (den hvide kurve), mens netto arbejdsløsheden forblev på 3,4% (den gule linie).

Det virker unægtelig mistænkeligt

AFP viser denne grafik, der med lysegråt markerer de lande, som nu er omfattet af indrejseforbuddet i USA. Med mørkegråt er vist de lande, hvor personerne kommer fra, der er anklaget for at begå terror i USA efter 9/11 2001. Det … Læs mere

Investeringer i naturgas elforsyning ventes at blive øget

Grafen herover fra eia (US Energy Information Administration) viser den årlige ændring i elforsyningen ved hjælp af naturgas siden 2002 med angivelse af forventningerne for 2017 og 2018

Trump slår en ny rekord – mistillidsindex på 50% i løbet af 8 dage

You will find more statistics at Statista

Væksten i eurozonen som forventet

Der var tale om en vækst i eurozonen på 0,5% i 4. kvartal (de gule søjler), og det betød en årlig vækstrate på 1,8% (den hvide kurve). Samtidig steg inflationen iflg. første estimat til 1,8% i januar (den blå linie). … Læs mere

Konstruktion af atomreaktorer halter efter

Grafikken herover fra The Economist viser, at konstruktionen af atomreaktorer er langt bagefter planen. Der er i øjeblikket 55 reaktorer, der er under opbygning (det orange område) og af disse er 35 bag efter planen (den røde søjle til højre).

Konsekvensen af falske data fra Kina

Grafen herover fra The Economist viser konsekvensen af falske data. Allerede i 2014 kom det frem, at den kinesiske provins, Liaoning, der ligger i det nordøstlige Kina, fabrikerede data for at få væksten til at se pænere ud og opfylde regeringens … Læs mere

Den tyske arbejdsløshed faldt til 5,9%

Den tyske arbejdsløshed faldt til 5,9% i januar (den hvide kurve), og det skete på baggrund af, at arbejdsløsheden faldt med 26.000 personer (de gule søjler).