Canada

Sundhedsudgifter i forhold til BNP

Verdenskortet herover viser sundhedsudgifterne per indbygger udtrykt i forhold til landenes BNP med udgangspunkt i Verdensbankens statistik for 2014. Derfor tenderer høje udgifter i et land med høj BNP til at have et dyrt sundhedsvæsen, mens lave udgifter i et … Læs mere

Mange bliver længere i USA end deres visa tillader

You will find more statistics at Statista

Den canadiske inflation var lavere i april

De canadiske forbrugerpriser steg 0,4% i april (de gule søjler), og det var faktisk lidt mindre end forventet. Det betød også, at inflationen holdt sig på 1,6% med forventet 1,7% (den hvide kurve).

Sikre og usikre stater

Verdenskortet herover viser, hvordan det er gået med den globale sikkerhed. Det interaktive kort viser sikre (blå) og usikre (røde) stater.

Det er mere euroen end dollaren, der flytter sig

Den fortsat nedadrettede tendens i dollaren er i virkeligheden mere et fænomen omkring euroen. Grafen herover viser således, hvad der er sket med dollaren i forhold til en vifte af forskellige valutaer med udgangspunkt i starten af april. I grafen … Læs mere

Hvor mange tror, at økonomien er korupt?

You will find more statistics at Statista

Skattetrykket rundt om på kloden

Online oversigt over globale “malware” angreb

Klik på billedet herover for at blive dirigeret til Intels online oversigtskort over globale “malware” angreb

G7 møde i Bari i Italien i weekenden

Hvis nogen skulle have bemærket det, så blev der afholdt G7 møde i Bari i Italien i weekenden, hvor man igen slog et slag for fortsat frihandel. Man forventer, at væksten tager til, selv om den fortsat er lav generelt, … Læs mere

De canadiske byggetilladelser faldt i marts

Antallet af canadiske byggetilladelser faldt i marts med 5,8% (de gule søjler), og det tal var noget dårligere end forventet. Det betød også, at der på årsbasis nu kun er tale om en stigning på 1,5% (den hvide kurve).