Canada

Gælden stiger kraftigt i Canada, Australien og New Zealand

Grafen herover fra Topdown Charts viser, at husholdningernes gældtagning er fortsat med fuld kraft efter finanskrisen i Canada og ikke mindst i Australien og New Zealand. Det er helt modsat USA, hvor gælden fortsat er på vej nedad.

The Atlas of Economic Complexity

Grafen herover viser et skema over verdens mest komplekse økonomier baseret på en metode udviklet af Center for International Development på Harvard Universitetet. Seneste beregninger viser fortsat lavere kinesisk vækst og fortsat fremgang for Indien. Man kan læse meget mere … Læs mere

De ultra rige har 10% af verdens BNP i skattely

Denne graf viser på baggrund af de såkaldte “Panama Papirer” et estimat af, hvad hvert af de nævnte landes rigeste personer har gemt i skattely som procent af landets BNP. Gennemsnittet viser 9,8%. Flere oplysninger og flere grafer i dette … Læs mere

USA har de højeste uddannelses omkostninger

You will find more statistics at Statista

IMFs Finance & Development magasin

IMF har udsendt september udgaven af deres Finance & Development magasin, der er en kvartårlig udgivelse, og som denne gang handler om den globale samhandel, der er under pres. Hele det store magasin kan downloades ved at klikke på billedet … Læs mere

London i førerrolle trods Brexit

Den nyeste oversigt over verdens finansielle centre viser, at London fortsat er i top på trods af al usikkerheden omkring Brexit. Blandt de øverst placerede er der kun forholdsvis små ændring – dog med Shanghai som en undtagelse, idet byen … Læs mere

Der blev skabt 22.000 nye jobs i Canada i august

Nye tal viser, at der blev skabt 22.200 nye jobs i Canada i august (de gule søjler), og det var flere end forventet. Det betød da også, at arbejdsløshedsprocenten faldt yderligere til 6,2% (den hvide kurve).

Der bliver behov for meget mere litium

Bloomberg beskriver i en artikel, hvordan der bliver behov for lang mere litium, hvis den aktuelle prognose for salget af elbiler frem til 2030 kommer til at holde stik, som grafen herover viser. Fra en årlig produktion på omkring 1 … Læs mere

USA er et lavskatte land

Grafikken herover viser skattetrykket som procent i forhold til BNP i en række OECD lande. Godt nok bygger den på OECD tal fra 2014, men den viser med al tydelighed, at USA er og bliver et lavt beskattet land – … Læs mere

Hvor tæt er de amerikanske delstater økonomisk knyttet til Canada?

Courtesy of: Visual Capitalist