FAQ

Hvordan fastsættes værdien (indre værdi) af investeringsbeviserne

Indre værdi er bestemt af, hvordan kurserne udvikler sig på de værdipapirer, som investeringsforeningen har investeret i. Demetra Fondsmæglerselskab eller andre kan ikke påvirke indre værdi der beregnes af foreningens administrator, Nykredit Portefølje Administration. Prisen bliver udregnet 3 gange dagligt … Læs mere

Hvordan fastsættes købs- og salgskurs på investeringsbeviserne

Selvom Investin Demetra er børsnoteret, er det ikke de normale udbud- og efterspørgselskræfter, der bestemmer kursen. For i modsætning til andre børsnoterede værdipapirer kan en investeringsforening udstede nye andele, hvis der er efterspørgsel, eller indløse andele, hvis investorer vil af … Læs mere

Hvor stort et beløb kan jeg købe i netbanken?

Der er ingen begrænsning på, hvor stort et beløb, der kan handles. Der er kun forskel på, hvilken handelstype, du bruger i din netbank. Ved et større handelsbeløb kan det være nødvendigt at lave en’markedskursordre’ eller ’limiteret ordre’ i din … Læs mere

Hvad er sikkerheden for mine penge?

Administrationen af investeringsforeningen varetages af Nykredit Portefølje Administration, der sikrer at alt gældende lovgivning fra Finanstilsynet bliver overholdt. Deriblandt din investorbeskyttelse. Derfor er investeringen lige så sikker som alle andre danske investeringsforeninger. Alle værdier opbevares og overvåges desuden af depotselskabet, … Læs mere

Nykredit forvalter ’Investin’ – er det ikke Demetras egen investeringsforening?

En investeringsforening er en selvstændig juridisk enhed med egen bestyrelse. Investin Demetra er en del af Investeringsforeningen Investin, som Nykredit Portefølje Administration (NPA) administrerer. I denne afdeling fastlægger Demetra Fondsmæglerselskab strategi og står for alle køb og salg af aktier … Læs mere

Skiftes der ofte strategi i Investin Demetra?

Investeringsstrategien baserer sig på langsigtede modeller. Det betyder at der typisk er lang tid imellem handlerne i Investin Demetra. Der kan dog forekomme signaler med kortere tidsintervaller som vi naturligvis er nødsagede til at følge. Demetra Fondsmæglerselskab har ingen interesse … Læs mere

Er det ikke ren spekulation at gå ind og ud af aktier?

Mange har en holdning om at man skal “købe og beholde” aktier. Tankegangen bag dette bygger på at aktier over tid bliver mere værd. Derfor er det en attraktiv strategi. Der kan ind i mellem bare være perioder hvor den … Læs mere

Går jeg ikke glip af afkast når foreningen er ude af aktier?

Investeringsstrategien bygger på langsigtede modeller, der har bevist deres værd over tid. Det betyder også at vi ind i mellem helt går ud af aktier. Nogle investorer er bange for at miste afkast ved at forlade aktier, men vi mener … Læs mere

Også til virksomhedsordningen?

Investin Demetra udbetaler ikke udbytte og derfor kan du også investere i den for midler i virksomhedsordningen (VSO). Se evt. mere her.

Er det ikke svært at komme ind og ud?

Man ser tit store spreads og lav omsætning på investeringsforeninger. Er det ikke også tilfældet for Investin Demetra? Vi har indgået en aftale med Jyske Bank som marketmaker i foreningen. Det betyder de altid stiller priser på Investeringsforeningsbørsen/Nasdaq OMX for et … Læs mere

Er der stor risiko i Investin Demetra?

Principielt mener vi at Investin Demetra skal sammenlignes med en aktie-investering, da der er mulighed for 100% eksponering mod globale aktier. Strategien bag skulle dog gerne sikre, at afdelingen kun har aktier, når de er i en stigende trend og ikke … Læs mere

Hvordan køber jeg via min bank?

Hvis du vil investerer i Investin Demetra via din netbank, skal du finde foreningen via navnet eller fondskoden. Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra) er børsnoteret og du kan købe investeringsbeviserne igennem din netbank eller igennem din bank. Husk at … Læs mere

Hvor kan jeg følge udviklingen i Investin Demetra?

Under menupunktet Bliv investor viser vi i øjeblikket indre værdi, vejledende indløsnings- og emissionskurser og afkastuddvikling. Vi arbejder på at udbygge dette med flere oplysninger. Hver uge laver vi et faktaark, hvor vi fortæller om udviklingen og ændringer i strategien. … Læs mere

Hvad er omkostningerne?

Med god grund er der blandt investorer stor fokus på omkostningerne i investeringsforeningerne. Vi forsøger at spille med åbne kort – også på dette område. Når du køber andele i Investin Demetra betales omkostninger til din bank og emissionsomkostningerne. Emissionsomkostningerne … Læs mere

Hvad investerer Investin Demetra i?

Som beskrevet under Strategi kan Investin Demetra investere i obligationer og/eller aktier. Obligationer Vi kan investere i danske statsobligationer. Afhængig af situationen har vi en portefølje af stats- og/eller realkreditobligationer. Varigheden vælges i forhold til trenden på renten. Er renten faldende har … Læs mere