Frankrig

Jordens afgrøder er afhængig af bestøvning

AFP viser dette verdenskort, der forsøger at sætte tal på, hvad der er på spil. 75% af verdens afgrøder er afhængige af bestøvning i en eller anden form fra bier, sommerfugle eller andre. Og der er i stigende grad mistanke … Læs mere

Trump er upopulær i det meste af verden

Kortet herover viser, at USA taber anseelse i næsten hele verden efter indsættelsen af den amerikanske præsident Donald Trump. Kun i Rusland er der iflg. undersøgelsen fra PEW Research Center tale om en væsentlig bedre position. I de fleste europæiske lande … Læs mere

Centralbanken ejer 20% af statsobligationerne

Ifølge denne oversigt fra Deutsche Bank ejer den amerikanske centralbank 20% af de udestående amerikanske statsobligationer. Det er faktisk mindre end den tyske Bundesbank og langt mindre end den japanske og den britiske centralbank, der ejer hhv. 39% og 37% … Læs mere

Den globale gæld fortsætter med at vokse

Grafen herover stammer fra den netop udsendte årsrapport fra BIS (Bank for International Settlements) i Basel. Den viser, hvordan den globale gæld fortsætter med at vokse. Det er kun et at emnerne i den store årsrapport, der kan downloades ved … Læs mere

Eurozone PMI indexet steg igen i juni

PMI industri indexet for eurozonen steg til 57,3 i juni iflg. de foreløbige tal fra Markit (den hvide kurve). Tallet var bedre end forventet. Derimod faldt eurozone PMI service indexet til 54,7. Det tyske PMI faldt lidt til 59,3 i … Læs mere

Den franske vækst lidt bedre end ventet i 1. kvartal

Den franske vækstrate var iflg. de endelige tal for 1. kvartal lidt bedre end ventet. Der var således tale om en vækst i kvartalet på 0,5% (de gule søjler), og det betød, at der på årsbasis var en 1,1% vækst … Læs mere

Den europæiske forsvars industri

Bruegel har i en artikel beskæftiget sig med en analyse af den europæiske forsvarsindustri, som er koncentreret i UK, Frankrig og Italien. Flere oplysninger i dette link: Bruegel artikel

Tilslutning til fagforeninger er meget forskellig

You will find more statistics at Statista

Hvad er stemningen for en fælles EU udenrigspolitik?

Grafikken herover viser holdningen til en fælles EU udenrigspolitik i de enkelte medlemslande. Iflg. undersøgelsen foretaget af TNS Political & Social network i april 2017 er der et samlet flertal på 65%, der synes, at det er en god ide. Det … Læs mere

AP Møller Mærsk har verdens største container skibs flåde

You will find more statistics at Statista