Frankrig

Verdens økonomi i en grafik

Her lever kvinder længst

AFP viser denne grafik i anledning af, at man forventer, at den gennemsnitlige levetid for sydkoreanske kvinder i 2030 vil være over 90 år. Den røde markering viser, hvordan levetiden ventes forlænget for de viste lande.

Usikkerheden præger verdenshandelen

Grafen herover viser udviklingen i den globale handelsvolumen (den orange linie) baseret på tal fra CPB (Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis) og det globale økonomiske usikkerheds index (den blå linie). Billedet stammer fra en ny analyse af verdenshandelen udgivet … Læs mere

Credit Suisse Global Investment Yearbook 2017

Grafikken herover viser, hvordan verdens store aktiemarkeders relative størrelse har ændret sig fra 1899 til 2016. UK fyldte den gang 25%, men er skrumpet til 6,2%. Tyskland er tilsvarende reduceret fra 13% til 3,1%, mens USA er steget fra 15% … Læs mere

Kina er et mere ulige samfund end Frankrig

Grafen herover stammer fra en undersøgelse med titlen: “Global inequality dynamics: new findings from WID.world” og viser, at Kina (den røde linie) siden 1978 har udviklet sig til et samfund, der er væsentligt mere ulige end f.eks. Frankrig (den gule … Læs mere

PMI indexet steg i eurozonen – men ikke i Frankrig

Den foreløbige beregning af PMI indexet for eurozonen viste en stigning til 55,5 i februar (den hvide kurve). Det ser dog ud til, at det igen er Tyskland, som er hovedårsagen, idet PMI indexet her steg til 57,0 (den gule … Læs mere

EU landenes handelsbalance i 2016

Europa kortet herover viser EU landenes handelsbalance i mia. € for 2016.

USAs forsvarsbudget i forhold til andre Nato lande

Grafen herover fra The Economist viser udviklingen det amerikanske forsvarsbudget i forhold til andre Nato lande. Til venstre vises udgiften som en procentdel af BNP, mens søjlen til højre viser de seneste tal for 2016.

Den franske arbejdsløshed skuffede

Den franske arbejdsløshed faldt til 10% i 4. kvartal (den hvide kurve), men det var kun fordi, at 3. kvartal tallet blev justeret op til 10,1%. Der var dog tale om, at antallet af arbejdsløse faldt med 31.000 personer (de … Læs mere

Antallet af patenter per 1000 personer 1977-2015