Japan

Den japanske inflation nåede 0,4% i april

Den japanske inflation nåede 0,4% i april (den hvide kurve). Det skete efter stigning i forbrugerpriserne på samme 0,4% over måneden (de gule søjler).

Sundhedsudgifter i forhold til BNP

Verdenskortet herover viser sundhedsudgifterne per indbygger udtrykt i forhold til landenes BNP med udgangspunkt i Verdensbankens statistik for 2014. Derfor tenderer høje udgifter i et land med høj BNP til at have et dyrt sundhedsvæsen, mens lave udgifter i et … Læs mere

Kinas forsøg på at skaffe sig fødevarer

Grafen herover fra Bloomberg viser på baggrund af data fra Verdensbanken, hvordan Kina går mod strømmen i mængden af gødning. De udviklede lande forsøger at reducere forbruget af gødning, der i stedet stiger kraftigt og er mere end 3 gange … Læs mere

Det japanske PMI index faldt lidt i maj

Den foreløbig udregning af det japanske PMI index for maj viser et mindre dyk til 52,0 mod 52,7 i april (den hvide kurve).

Korrelationen er der – til den ikke er der længere

Der er i øjeblikket en næsten 100% korrelation mellem bevægelserne i USD/JPY (de hvide søjler) og i Nikkei indexet (de gule søjer), som grafen herover viser. Ja, faktisk er det jo ikke nogen ny tendens. Den har været der i … Læs mere

Japan handelsbalance overskud faldt lidt i april

Den japanske handelsbalance viste et overskud på 481.75 mia. JPY i april (de rød/grønne søjler), og det sket efter et mindre tilbagefald i importen, der viser en 15,1% stigning på årsbasis (den gule linie), mens eksporten steg 7,5% p.a. (den … Læs mere

Den japanske vækstrate var på 0,5% i 1. kvartal

Den japanske vækstrate var på 0,5% i 1. kvartal (de gule søjler), og det betød, at den årlige vækst var på 1,6% (den hvide kurve).

Sikre og usikre stater

Verdenskortet herover viser, hvordan det er gået med den globale sikkerhed. Det interaktive kort viser sikre (blå) og usikre (røde) stater.

Det er mere euroen end dollaren, der flytter sig

Den fortsat nedadrettede tendens i dollaren er i virkeligheden mere et fænomen omkring euroen. Grafen herover viser således, hvad der er sket med dollaren i forhold til en vifte af forskellige valutaer med udgangspunkt i starten af april. I grafen … Læs mere

Den japanske industriproduktion faldt i marts

Den japanske industriproduktion faldt med 1,9% i marts iflg. de endelige tal, som netop er offentliggjort (de gule søjler). Det betød også et dyk i den årlige udvikling, der nu viser en stigningstakt på respektable 3,5% (den hvide kurve).