Japan

The Atlas of Economic Complexity

Grafen herover viser et skema over verdens mest komplekse økonomier baseret på en metode udviklet af Center for International Development på Harvard Universitetet. Seneste beregninger viser fortsat lavere kinesisk vækst og fortsat fremgang for Indien. Man kan læse meget mere … Læs mere

De ultra rige har 10% af verdens BNP i skattely

Denne graf viser på baggrund af de såkaldte “Panama Papirer” et estimat af, hvad hvert af de nævnte landes rigeste personer har gemt i skattely som procent af landets BNP. Gennemsnittet viser 9,8%. Flere oplysninger og flere grafer i dette … Læs mere

USA har de højeste uddannelses omkostninger

You will find more statistics at Statista

IMFs Finance & Development magasin

IMF har udsendt september udgaven af deres Finance & Development magasin, der er en kvartårlig udgivelse, og som denne gang handler om den globale samhandel, der er under pres. Hele det store magasin kan downloades ved at klikke på billedet … Læs mere

De japanske producentpriser var uændrede i august

De japanske producentpriser var uændrede i august (de gule søjler). Det betød dog alligevel, at der på årsbasis var tale om en stigning på 2,9% (den hvide kurve).

London i førerrolle trods Brexit

Den nyeste oversigt over verdens finansielle centre viser, at London fortsat er i top på trods af al usikkerheden omkring Brexit. Blandt de øverst placerede er der kun forholdsvis små ændring – dog med Shanghai som en undtagelse, idet byen … Læs mere

2000 års økonomisk historie

Courtesy of: Visual Capitalist

USA er et lavskatte land

Grafikken herover viser skattetrykket som procent i forhold til BNP i en række OECD lande. Godt nok bygger den på OECD tal fra 2014, men den viser med al tydelighed, at USA er og bliver et lavt beskattet land – … Læs mere

Den japanske Eco Watchers survey var positiv

Den japanske Eco Watchers survey for den fremtidige udvikling steg til 51,1 i august (den hvide kurve), og det tal var bedre end forventet. Derimod holdt den aktuelle situation sig uændret på 49,7 (den gule linie).

Den japanske vækst i 2. kvartal justeret nedad

Den japanske vækstrate i 2. kvartal var alligevel ikke helt så høj som først antaget. Det foreløbige tal viste 1% vækst i kvartalet, men de justerede tal viser 0,6% vækstrate (de gule søjler). Det betød derfor også, at den årlige … Læs mere