Konjunktur

Bitcoin fortsætter opad

Der er efterhånden næsten tale om en lodret bevægelse i den virtuelle valuta, Bitcoin, i forhold til dollaren. Kursen er nu på vej mod 2400 niv. efter at have startet tæt på 1000 for 2 måneder siden!

Sundhedsudgifter i forhold til BNP

Verdenskortet herover viser sundhedsudgifterne per indbygger udtrykt i forhold til landenes BNP med udgangspunkt i Verdensbankens statistik for 2014. Derfor tenderer høje udgifter i et land med høj BNP til at have et dyrt sundhedsvæsen, mens lave udgifter i et … Læs mere

Flere kørte kilometer men lavere totalt forbrug

Grafikken herover fra eia (US Energy Information Administration) viser en prognose for, hvordan man regner med et lavere samlet forbrug (grafen til højre) frem mod 2040 på trods af, at man regner med mange flere kørte kilometer (grafen til venstre), … Læs mere

Mange bliver længere i USA end deres visa tillader

You will find more statistics at Statista

ECB udsender stabilitets oversigt for maj 2017

Grafikken herover viser til venstre forholdet mellem omkostninger og indkomster i forskellige lande og regioner, mens grafen til højre viser procentdelen af dårlige lån i nogle af problemlandene i eurozonen. Umiddelbart ser kurverne for Cypern og Grækenland tilforladelige ud, men … Læs mere

De svenske producentpriser faldt med 0,3% i april

Selv om der var tale om et fald i de svenske producentpriser på 0,3% i april (de gule søjler), så steg priserne alligevel på årsbasis med 7,2% (den hvide kurve).

Den svenske økonomiske tendens faldt i maj

Den svenske økonomiske tendens barometer faldt til 111.0 i maj (den hvide kurve). Det skete på baggrund af et fald i erhvervstilliden til 117.0 (den gule linie), mens forbrugertilliden steg til 105,9 (den blå linie).

Terror anslag fra 2000 til 2015 visualiseret

For meget eller for lidt….?

Grafikken herover fra The Economist viser, hvordan vælgerne fra de to store politiske fløje i amerikansk politik, demokrater og republikanere, vægter de forskellige store budgetposter. Grafen er baseret på en undersøgelse foretaget af National Opinion Research Center. Det er tydeligt, … Læs mere

Den tyske forbrugertillid steg igen i juni

Den tyske forbrugertillid steg igen i juni iflg. netop offentliggjorte tal fra GfK. Tilliden nåede 10,4 i juni (den hvide kurve) mod et forventet uændret niveau.