Konjunktur

Nybyggeri og byggetilladelser faldt i USA i juli

Antallet af amerikanske byggetilladelser faldt til 1,223 mio. enheder årligt i juli (den gule linie). Samtidig faldt nybyggeriet til 1.155 mio. enheder årligt (den hvide kurve). Der var tale om et fald i nybyggeriet på 4,8% (de rød/grønne søjler).

BNP væksten per indbygger mellem 1970 og 1990

Europa kortet herover viser på baggrund af FN tal væksten i landene bruttonationalprodukt per indbygger fra 1970 til 1990.

Tyskere kritiske i forhold til kapitalisme

You will find more statistics at Statista

Levestandarder i 2017

Graferne herover viser den relative udvikling i udvalgte landes bruttonational produkt siden finanskrisen (1. kvartal 2008 = 100). Italien er i denne sammenhæng Europas “syge patient”. Grafen stammer fra en ny publikation fra Resolution Foundation, der beskriver levestandarden i UK … Læs mere

Fisk søger måske efter plastik affald i havet

De nyeste studier tyder på, at fisk ikke bare spiser de kolossale mængder af plastik affald i verdenshavene ved et uheld. De tyder derimod på, at fiskene faktisk søger plastik affaldet, der synes at lugte af deres normale føde. Man … Læs mere

USA har samlet set overskud i forhold til Canada

Grafen herover fra Bloomberg viser, at USA samlet set har et overskud i forhold til Canada (den hvide kurve til højre). Det skyldes, at der er tale om et faldende handelsunderskud (den røde kurve) og et ganske stort overskud på … Læs mere

Væksten i eurozonen steg til 2,2% p.a. i 2. kvartal

Væksten i eurozonen var på 0,6% i 2. kvartal iflg. nye tal (de gule søjler). Det betød, at den årlige vækstrate steg en smule til 2,2% (den hvide kurve).

Spanien modtager flere britiske tourister

Grafen herover fra The Economist viser, hvordan den britiske Tourist industri har ændret sig fra 1996 til 2016. Det er især Spanien, som briterne i stigende omfang besøger. Der er næsten tale om en fordobling over de viste 20 år. … Læs mere

Den britiske arbejdsløshed uændret i juli

Den britiske arbejdsløshed var uændret på 2,3% i juli (den hvide kurve). Den ILO beregnede arbejdsløshed faldt til 4,4% i juni (den gule linie). Der var tale om, at antallet på understøttelse faldt med 4.200 i juli (den grønne kurve).

300£ privat drone landede på UKs nyeste hangarskib