Norge

BNP væksten per indbygger mellem 1970 og 1990

Europa kortet herover viser på baggrund af FN tal væksten i landene bruttonationalprodukt per indbygger fra 1970 til 1990.

Udbredelsen af vegetarisme på verdensplan

Indien slår igennem på en markant måde, når vi taler vegetarisme. Iflg. statistikken er der således 35% af inderne, der er vegetarer. også Sverige rangerer højt på listen.

Den norske inflation aftog i juli

Den norske inflation aftog i juli. Selv om priserne steg med 0,3% over måneden (de gule søjler), så var der tale om, at den årlige inflationsrate faldt til 1,5% (den hvide kurve). Den underliggende inflation faldt til kun 1,2% (den … Læs mere

Hvis Kalmar Unionen fortsat eksisterede….

Sådan ville tallene se ud, hvis Kalmar Unionen (1397–1523) fortsat eksisterede. Læs mere om Kalmar Unionen i dette link: Wikipedia artikel

Maksimum temperaturer på jordkloden

Kortet herover viser de højest målte temperaturer på jordkloden (målt i perioden 2000-2009) og baseret på data fra Scientific Data.

Den årlige lønudvikling har været beskeden

Grafikken herover fra Bloomberg viser, at den årlige lønudvikling har været meget beskeden og i nogle tilfælde endda negativ i de udviklede industrinationer i perioden siden 2006. Grafikken er en del af en større artikel, der forsøger at forklare, hvorfor … Læs mere

World Economic Outlook for juli 2017

IMF har udsendt en opdatering af World Economic Outlook. Man forventer, at det globale opsving er godt undervejs, og at den globale vækst vil blive på 3,5% i år og 3,6% næste år. Risikoen for økonomien er balanceret på kort … Læs mere

Den norske industriproduktion faldt i juni

Den norske industriproduktion faldt med 0,6% i juni (de gule søjler), men det betød dog alligevel, at der på årsbasis var tale om en stigning til 1,0% (den hvide kurve). Tallene var dårligere end forventet.

Uden immigration vil befolkningstallet svinde i mange lande

Grafikken herover fra The Economist bygger på tal fra EuroStat og viser, at man i mange europæiske lande vil opleve faldende indbyggertal, hvis man ikke får immigration. Faktisk viser nederste venstre område, at der i mange syd- og østeuropæiske lande … Læs mere

Hvad koster det at producere råolien?

Grafen herover viser breakeven punktet for nogle af de største olieproducerende lande per 2016. For de fleste – inklusive f.eks. Saudi Arabien – er der tale om et tab omkring det aktuelle prisniveau. Grafen stammer fra en artikel omkring betalingsbalance … Læs mere