Råvarer

Ingen ændringer i olieprisen i 2018….?

Grafen herover fra eia (US Energy Information Administration) viser markedets skøn for olieprisen frem til udgangen af 2018 baseret på prissætningen i optionsmarkedet. Hovedkonklusionen er, at der stort set ikke bliver tale om nogen ændring i prisen. Men det er … Læs mere

OPECs olieproduktion stiger igen

OPECs olieproduktion har igen været stigende siden april (den blå kurve), og det har derfor været med til at gøre, at olieprisen har vist en vigende tendens (de hvide søjler).

USAs rafinaderi kapacitet øges fortsat

Den amerikanske rafinaderi kapacitet øges fortsat iflg. denne grafik fra eia (US Energy Information Administration), der viser en stigning på 1,6% til 18,6 mio. tønder om dagen i 2017 mod en stigning i kapaciteten på 2% i 2016.

OPECs månedrapport for juli 2017

Illustrationen herover viser vækstforventninger til vigtige økonomier for 2018 til venstre, mens grafen til højre viser vækstefterspørgslen på olie for 2018. Billederne indgår i den netop udsendte oliemarkedsrapport fra OPEC for juli 2017, der bl.a. indeholder en prognose for olieefterspørgslen … Læs mere

USDA rapport giver korrektioner

Den meget fulgt afgrøderapport fra det amerikanske landbrugsministerium (USDA) nedjusterede bl.a. forventningerne til de amerikanske slutlagre på sojabønner (den blå kurve). Det førte dog alligevel til, at sojabønne futuren faldt (de hvide søjler). Årsagen skal nok både søges i, at … Læs mere

Hvad koster det at producere råolien?

Grafen herover viser breakeven punktet for nogle af de største olieproducerende lande per 2016. For de fleste – inklusive f.eks. Saudi Arabien – er der tale om et tab omkring det aktuelle prisniveau. Grafen stammer fra en artikel omkring betalingsbalance … Læs mere

30% af de franske atomkraft værker kan lukke

Atomkraft i Europa iflg. grafikken fra AFP. Op til 30% af de franske atomreaktorer risikerer at lukke op til 2025, siger den franske miljøminister.  

Hvad er lederne fra G20 landene enige og uenige om?

Graferne herover viser udviklingen i udledningen af CO2 fra 1975 til 2016 i udvalgte lande på basis af data fra BP. Grafikken stammer fra en Bloomberg artikel, der forsøger at give et svar på holdningen hos de forsamlede G20 ledere … Læs mere

Vedvarende energi i USA overhalede atomkraft i marts og april

For første gang siden 1984 overhalede energiproduktionen fra vedvarende energi produktionen fra atomkraftværker i USA i marts og april 2017, som grafen herover fra eia (US Energy Information Administration) viser (forstørrelsen til højre).

Gold Investor juni 2017

Guld markedet er større end mange aktie- og obligationsmarkeder, som grafen herover fra den seneste udgave af Gold Investor fra World Gold Council viser. Hele publikationen kan downloades ved at klikke på billedet herunder: