Råvarer

Fremtidens batteri teknologi

Courtesy of: Visual Capitalist

Den menneskelige påvirkning på jordkloden

You will find more statistics at Statista

Hovedsagelig eksport af flydende naturgas i USA

Flydende gas forventes at udgøre langt den største del af den amerikanske naturgas eksport frem mod 2040 iflg. den viste prognose fra eia (US Energy Information Administration).

Usikkerheden præger verdenshandelen

Grafen herover viser udviklingen i den globale handelsvolumen (den orange linie) baseret på tal fra CPB (Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis) og det globale økonomiske usikkerheds index (den blå linie). Billedet stammer fra en ny analyse af verdenshandelen udgivet … Læs mere

Prisfald på den new zealandske mælkeauktion

Ikke uventet var der tale om et prisfald i forbindelse med den new zealandske mælkeauktion i går. Den røde linie viser udviklingen i auktionsprisen på alle mælkeprodukter, der faldt med 3,2%. Den blå kurve viser futuresmarkedet for mælk, og her … Læs mere

Det ser ud til, at der er olie nok!

Hvis man bruger Energy Intelligence Groups olie data, så viser den øverste graf udviklingen i hhv. det globale udbud af olieprodukter (den røde kurve) og den globale efterspørgsel (den hvide kurve). Læg mærke til, at den røde kurve igen er … Læs mere

Unormale vejrforhold i januar 2017

Noaa (US National Oceanic and Atmospheric Administration) viser dette verdenskort med angivelse af de vigtigste unormale vejrforhold i januar 2017.

Visualisering af verdens guld

Billedet herover giver et indtryk af hvor meget guld, der samlet set er udvundet i menneskehedens historie. En kube på knap 21 m. på hver led. Billedet herunder viser, hvor stor en guldklump verdens statsgæld svarer til. En kube på … Læs mere

USAs uran produktion den laveste siden 2005

Eia (US Energy Information Administration) viser denne graf, der illustrerer den amerikanske uran produktion i mio. pund fra 1996 til 2016. Produktionen sidste år var den laveste siden 2005.

Mini droner kan foretage kunstig bestøvning

New Scientist forklarer i en artikel, hvordan robot bier kan foretage kunstig bestøvning. Forsøg har i praksis bekræftet, at små droner kan bestøve planter. Det skal ses i lyset af, at antallet af bier er faldende på verdensplan. Problemet lige … Læs mere