Renten

ECB udsender stabilitets oversigt for maj 2017

Grafikken herover viser til venstre forholdet mellem omkostninger og indkomster i forskellige lande og regioner, mens grafen til højre viser procentdelen af dårlige lån i nogle af problemlandene i eurozonen. Umiddelbart ser kurverne for Cypern og Grækenland tilforladelige ud, men … Læs mere

ECB har købt alle italienske statsobligationer siden 2014

Astellon Capital Partners viser et meget interessant planchesæt, der illustrerer de italienske gældproblemer. I dette sæt vises bl.a denne graf, der tydeliggør, at ECBs opkøb af italienske statsobligationer har opsamlet alle de, der er blevet udstedt siden 2014. Og hvis … Læs mere

EU ønsker større åbenhed omkring ECBs opkøbsprogram

Financial Times skriver, at EU parlamentet ønsker større åbenhed omkring ECBs opkøb af virksomhedsobligationer. Derfor har EU parlamentsmedlemmer skrevet til ECBs Mario Draghi for at få klarhed om, hvorvidt ECB favoriserer visse virksomheder og dermed skaber ulige konkurrencevilkår. I øjeblikket … Læs mere

Referat af seneste pengepolitiske møde i ECB

Den europæiske centralbank (ECB) er nu begyndt at udsende referater fra de pengepolitiske møder – i øvrigt i overensstemmelse med, hvad der sker i mange af de andre store centralbanker. Referatet af mødet 26.-27. april er nu klar og kan … Læs mere

Kinas centralbank antyder stop for stramning

Den kinesiske rente har været kraftigt stigende i en periode, som grafen herover viser. Den hvide kurve viser udviklingen på den 1 årige rente, mens den gule linie viser den 10 årige rente. Bloomberg skriver, at den seneste pengepolitiske rapport … Læs mere

OPECs månedsrapport for maj 2017

I OPECs netop udsendte månedsrapport for maj 2017 er der en special artikel om udviklingen i olieforsyningen fra lande, der står uden for OPEC organisationen. Grafen herover viser til venstre udviklingen i den amerikanske olieforsyning fra 2011, mens grafen til … Læs mere

Sveriges Riksbank vil indføre et nyt inflationsmål

I et interview forklarer chefen for den svenske Riksbank, Stefan Ingves, at man planlægger at lave et nyt mål for inflationen, der indebærer en 1% udsvingsgrænse, da man er klar over, at man aldrig vil kunne opnå en stabil 2% … Læs mere

Referat af seneste møde i Reserve Bank of Australia

Den australske centralbank har udsendt referat af sit seneste pengepolitiske møde, som blev afholdt 2. maj 2017 i Sydney, og hvor centralbanken fastholdt renten på 1,5%. Referatet kan læses via linket herunder: Reserve Bank of Australia website

Bank of England fastholdt pengepolitikken

Bank of England holder pressekonference i anledning af, at banken har udsendt sin nye Inflations rapport for maj 2017, der kan downloades ved at klikke på billedet nederst. Bank of England besluttede i forbindelse med sit møde at fastholde pengepolitikken, … Læs mere

ECBs Economic Bulletin 3/2017

Det er fortsat stigninger i energipriserne, der udgør den største del af den højere inflation, jvnf. det orange område i grafen herover, der er fra den netop udkomne Economic Bulletin fra den europæiske centralbank. Hele publikationen kan downloades ved at … Læs mere