Sverige

Den økonomiske tendens faldt i Sverige

Det svenske økonomiske tendens barometer faldt i februar til 111.60 (den hvide kurve). Men det sker fra et forholdsvis højt niveau. Industriens tillidbarometer faldt til 117,70 (den gule linie), mens forbrugertilliden kun faldt en smule til 104,5 (den blå linie).

En uventet konsekvens af negative renter

Financial Times skriver, at de svenske skattemyndigheder nu har det problem, at svenskerne betaler for meget i skat. Der er simpelthen tale om en overbetaling, som myndighederne senere skal betale tilbage. Hvori består problemet? Den svenske Riksbank har længe opereret … Læs mere

Verdens økonomi i en grafik

Usikkerheden præger verdenshandelen

Grafen herover viser udviklingen i den globale handelsvolumen (den orange linie) baseret på tal fra CPB (Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis) og det globale økonomiske usikkerheds index (den blå linie). Billedet stammer fra en ny analyse af verdenshandelen udgivet … Læs mere

Credit Suisse Global Investment Yearbook 2017

Grafikken herover viser, hvordan verdens store aktiemarkeders relative størrelse har ændret sig fra 1899 til 2016. UK fyldte den gang 25%, men er skrumpet til 6,2%. Tyskland er tilsvarende reduceret fra 13% til 3,1%, mens USA er steget fra 15% … Læs mere

OECD analyse af Sverige

Sweden 2017 OECD Economic Survey Growing more-equal from OECD, Economics Department

Den svenske inflation dykkede i januar

De svenske forbrugerpriser faldt som ventet med 0,7% i januar (de gule søjler). Det betød dog et lidt større dyk i inflationen end forventet til 1,4% (den hvide kurve).

EU landenes handelsbalance i 2016

Europa kortet herover viser EU landenes handelsbalance i mia. € for 2016.

Sveriges Riksbank fastholdt som ventet renten

Sveriges Riksbank fastholdt som ventet renten på 0,5% efter det pengepolitiske møde (den hvide kurve). Dermed så man gennem fingrene med, at inflationen er på vej opad og nu er ved 1,7% (den gule linie), idet man hæfter sig ved, … Læs mere

Jordens gennemsnitlige skydække

Verdenskortet herover viser jorden gennemsnitlige skydække i perioden fra 2002 til 2015 baseret på satellit billeder foretaget af Nasa.