UK

2000 års økonomisk historie

Courtesy of: Visual Capitalist

Det britiske BNP estimat steg i august

Det britiske estimat over bruttonationalproduktet steg til 0,4% i august (den hvide kurve), og det indikerer altså fortsat en let stigende tendens i væksten, da den seneste beregning viser 0,3% for 2. kvartal (den gule linie).

USA er et lavskatte land

Grafikken herover viser skattetrykket som procent i forhold til BNP i en række OECD lande. Godt nok bygger den på OECD tal fra 2014, men den viser med al tydelighed, at USA er og bliver et lavt beskattet land – … Læs mere

Det britiske handelsbalanceunderskud blev på 11,5 mia. £

Det samlede britiske handelsbalance underskud blev på 11,576 mia. £ i juli (den hvide kurve). Kigger vi på underskuddet over for lande uden for EU, så var underskuddet kun på 3,842 mia. £ (de gule søjler).

Den britiske industriproduktion steg 0,2% i juli

Den britiske industriproduktion steg 0,2% i juli (de gule søjler), og det betød en årlig stigning på 0,4% (den hvide kurve).

Bedre eller dårligere end gennemsnittet

Europa kortet herover viser resultatet af en forespørgsel om, hvorvidt det enkelte land er bedre end dårligere end gennemsnittet af lande i Europa. De grønne lande mener, at landet er noget bedre end gennemsnittet, mens de røde lande mener, at … Læs mere

Gennemsnitligt antal årlige solskinstimer

Kortet over Europa og USA viser det gennemsnitlige antal årlige solskinstimer i de enkelte lande og delstater.

Det britiske PMI service index faldt i august

Det britiske PMI serviceindex faldt til 53,2 i august (den hvide kurve) iflg. nye tal fra Markit/CIPS. Tallet var en skuffelse i forhold til forventningerne.

Derfor bør USA overholde Paris aftalen

Klik på billedet herover for at se en lille animation af, hvor meget olie USA forbruger hver dag. Det svarer til at fylde Empire State Building op 3 gange dagligt. Det svarer til næsten 10 liter per person. Ifølge samme … Læs mere

Så stort er det amerikanske militærbudget

De lande, der i verdenskortet herover er markeret med rødt, har et bruttonationalprodukt, der er mindre end det amerikanske militærbudget.