USA

Antallet af selvstændige i USA er faldet siden slutningen af 2006

Grafen herover viser antallet af selvstændigt erhvervsdrivende i USA siden 1950. Kurven har generelt været for nedadgående siden det amerikanske boligmarked toppede i 2005/2006, og der har siden finanskrisen kun været tale om en mindre stabilisering. Procentvis er faldet endnu … Læs mere

Den amerikanske vækstrate blev justeret opad

Den amerikanske vækstrate for 1. kvartal blev justeret op til 1,2% (de gule søjler), og det betød, at den årlige vækstrate holdt sig på 2,0% (den hvide kurve).

Der bliver flere og flere alternative valutasystemer

Courtesy of: Visual Capitalist

Det amerikanske handelsbalance underskud steg

Det amerikanske handelsbalance underskud steg til 67,6 mia. $ i april, og det tal var noget dårligere end forventet.

Sundhedsudgifter i forhold til BNP

Verdenskortet herover viser sundhedsudgifterne per indbygger udtrykt i forhold til landenes BNP med udgangspunkt i Verdensbankens statistik for 2014. Derfor tenderer høje udgifter i et land med høj BNP til at have et dyrt sundhedsvæsen, mens lave udgifter i et … Læs mere

Flere kørte kilometer men lavere totalt forbrug

Grafikken herover fra eia (US Energy Information Administration) viser en prognose for, hvordan man regner med et lavere samlet forbrug (grafen til højre) frem mod 2040 på trods af, at man regner med mange flere kørte kilometer (grafen til venstre), … Læs mere

Mange bliver længere i USA end deres visa tillader

You will find more statistics at Statista

For meget eller for lidt….?

Grafikken herover fra The Economist viser, hvordan vælgerne fra de to store politiske fløje i amerikansk politik, demokrater og republikanere, vægter de forskellige store budgetposter. Grafen er baseret på en undersøgelse foretaget af National Opinion Research Center. Det er tydeligt, … Læs mere

Richmond Feds. index faldt markant i maj

Richmond Feds. index faldt markant i maj, hvor indexet overraskende droppede til +1 (den hvide kurve). Markedet havde forventet et meget mere moderat fald til 15. Dermed synes dette tal at underbygge det store fald, vi tidligere så i Empire … Læs mere

Skuffende tal for nybyggeriet i USA

Salget af nye boliger i USA skuffede ved at falde til 569.000 enheder årligt i april (den hvide kurve). Isoleret set har udviklingen været positiv siden 2011, men ser man udviklingen i perspektiv – altså sammenligner med situationen før finanskrisen, … Læs mere