Vejr

Nye varmerekorder for 2016

Grafikken herover fra AFP illustrerer nye varmerekorder for 2016 iflg. det amerikanske metrologiske institut.

Maksimum temperaturer på jordkloden

Kortet herover viser de højest målte temperaturer på jordkloden (målt i perioden 2000-2009) og baseret på data fra Scientific Data.

Kontroversiel klimarapport afventer godkendelse

Graferne herover viser til venstre forskellige scenarier for den fremtidige udledning af CO2 og til højre virkningerne på temperaturen i forhold til det lave (grønne) og høje (røde) scenario. Grafen stammer fra et udkast til en klimarapport, som New York … Læs mere

Unormale vejrforhold i juni måned

Noaa (US National Oceanic and Atmospheric Administration) viser dette verdenskort påført med de vigtigste unormale vejrforhold i juni måned.

Hvordan kan man bedst mindske sit CO2 aftryk?

AFP viser med denne grafik, hvordan man bedst kan reducere sit CO2 aftryk. Den bedste løsning synes måske ikke at være den mest oplagte – altså at få et barn mindre. Rationalet i dette vil jo så være, at den … Læs mere

Antarktis smelter i en faretruende hast

Hvad er lederne fra G20 landene enige og uenige om?

Graferne herover viser udviklingen i udledningen af CO2 fra 1975 til 2016 i udvalgte lande på basis af data fra BP. Grafikken stammer fra en Bloomberg artikel, der forsøger at give et svar på holdningen hos de forsamlede G20 ledere … Læs mere

Vedvarende energi i USA overhalede atomkraft i marts og april

For første gang siden 1984 overhalede energiproduktionen fra vedvarende energi produktionen fra atomkraftværker i USA i marts og april 2017, som grafen herover fra eia (US Energy Information Administration) viser (forstørrelsen til højre).

30 års data viser forandring nær Arktis

Forskellen mellem højeste og laveste temperatur

Europakortet herover viser forskellen i grader celsius mellem den højeste og den laveste temperatur, der nogensinde er målt i de enkelte lande. Det mest ekstreme tilfælde er Rusland, hvor temperatur forskellen har været på over 100 grader.