Vejr

Tørkesituationen meget bedre i Californien

Kortene herover fra eia (US Energy Information Administration) illustrerer tydeligt, at tørkesituationen i Californien er betydeligt bedre i år sammenlignet med de seneste tre år.

Verdenshavene er fyldt med plastik

You will find more statistics at Statista

Det er vandets dag i dag

Grafen herover viser, hvor stor en procentdel af det globale vandforbrug går til Landbrug, husholdningerne og industrien med udgangspunkt i 2010. Billedet stammer fra den netop udsendte og næsten 200 sider store rapport fra FN, der kan downloades ved at … Læs mere

Unormale vejrforhold i februar måned

Kortet herover fra NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) viser de vigtigste unormale vejrforhold i februar 2017.

Egypten risikerer at mangle vand fra 2025

Et nyt studie fra The Geological Society of Amerika indikerer, at den nuværende befolkningsvækst i Egypten kombineret med ændret vandgennemstrømning i Nilen risikerer at betyde, at Egypten mangler vand allerede fra 2025. Der er nu 90 mio. egyptere, men befolkningstallet … Læs mere

FAO forventer stigende verdensmarkeds lagre

Grafen herover fra FNs fødevareafdeling (FAO) viser, at verdens korn produktion (den orange linie) igen vokser mere end efterspørgslen (den grå linie). Det betyder også, at lagrene på verdensplan ser ud til at vokse i indeværende sæson, som tabellen herunder … Læs mere

Hvad mener amerikanerne om klimaændringerne?

You will find more statistics at Statista

Rekordvarm sommer i Australien

Kortet herover fra AFP viser, at kontinentet har oplevet en rekordvarm og i nogle tilfælde en rekordvåd i år. Ikke mindre end 200 rekorder er blevet slået.

Den amerikanske vindkraft overhaler vandkraft

Den amerikanske vindkraft står til at overhale vandkraft ved udgangen af 2016, som grafen herover fra eia (US Energy Information Admistration) viser.

Kraftig stigning i vind energien i EU

Grafikken herover fra The Economist viser på baggrund af data fra BP, at der har været tale om en kraftig udvidelse af vind energien i EU i perioden fra 2005 til 2015.