Finansnyt

1% vækst i Japan siden 1993


Billedet herover viser med rødt den japanske reelle vækstkurve siden 1993. I løbet af disse 17 år har væksten været 17% – altså 1% reel vækst om året. Den blå kurve er udviklingen i den nominelle vækst, der altså viser, at Japan i dag er på samme niveau som 1993!