Finansnyt

2000 tiåret betød nettotilbagegang i den amerikanske beskæftigelse

Grafen herover viser udviklingen i den amerikanske beskæftigelse per tiår siden 1940’erne. Den positive amerikanske jobvækst blev vendt til en negativ udvikling i 2000 tiåret. Indtil videre har 2010 tiåret dog vist en positiv udvikling, som er nærmere illustreret på figuren herunder, der viser den månedlige udvikling siden 2008 sammenholdt med udviklingen i arbejdsløshedsprocenten.