Finansnyt

21.1% af amerikanere har ikke råd til mad

20140408_food_0

Denne statistik fra Bloomberg viser, hvor stor en andel af et lands befolkning, der ikke har råd til mad i højre del af grafikken. I de sydeuropæiske lande ligger det på over 10% og i Grækenland er der tale om en stigning fra 8.9% i 2007 til 18%. Selvom situationen er dårlig i Grækenland, ligger USA alligevel højere på listen med 21.1% og er kun overgået af Estland og Ungarn, når der sammenlignes med de europæiske lande.