Finansnyt

2/3 af befolkningen eller 197,4 mio. uden for forfatningen

Den amerikanske forfatning yder en stor beskyttelse for den personlige frihed, men sagen er, at der er undtagelser for forfatningen, og den omfatter bl.a. grænsezonerne i USA. Grænsezoner omfatter iflg. amerikansk lov en område på 100 miles fra grænsen (inkl. kysten), hvilket er det område, der er aftegnet med orange på kortet herover. Faktisk betyder det, at 2/3 af befolkningen eller 197,4 mio. amerikanere bor i dette område med undtagelser. Disse omfatter bl.a. tilfældige tilbagehold og undersøgelser. Det skal ses i lyset af, at man planlægger at optrappe overvågningen med ubemandede droner, hvilket bl.a. en rapport til kongressen i 2010 viser. Denne rapport kan downloades ved at klikke på billedet herunder: