Finansnyt

3 dimensionalt billede af gældssituationen i Europa

Figuren herover giver et næsten 3 dimensionalt billede af gælds situationen i Europa. Cirklerne viser med deres størrelse tyngden af obligationsmarkedet, mens x-aksen giver landets underskud i forhold til BNP og y-aksen den offentlige gæld i forhold til BNP.