Finansnyt

Antal kørte miles i USA

Grafen herover viser “antal kørte miles” per indbygger i USA (12 mdrs. gl. gns.). De grå felter angiver recessioner. Det er nu 45 måneder siden, at vi så aktivitets toppen i nov. 2007, og kursen begynder igen at falde, hvilket historisk set er et dårligt vækstsignal.