Finansnyt

44.4% af husholdningerne i USA modtager støtte fra staten


Øverste graf viser, at antallet af husholdninger i USA, hvor mindst 1 modtager støtte fra Staten er steget fra 39% i 2005 til 44.4% i 2010, mens 13% af husholdningerne ikke betaler noget i skat. Denne udvikling bliver en stor udfordring i relation til at nedbringe budgetunderskuddet.

Den næste graf viser, hvordan andelen af støtte til de private husholdninger har udviklet sig historisk i forhold til statens samlede udgifter i USA. Andelen er steget yderligere efter Obamas tiltræden i forbindelse med blandt andet en forlængelse af arbejdsløshedsunderstøttelsesperioden og andre støtteordninger til at stimulere økonomien. Selv om flere og flere husholdninger i USA modtager støtte, udgør støtten fortsat et langt lavere beløb af deres samlede indkomst i forhold til Europa som vist i OECD’s opgørelse i nederste graf.