Finansnyt

60% af væksten i EPS kan henføres til aktietilbagekøb

Virksomhederne i USA gør stigende brug af tilbagekøb af egne aktier, hvilket påvirker opgørelsen af indtjening pr. aktie (EPS) . Hvis der er færre aktier at dele indtjeningen ud på vil EPS stige. JP Morgan har illustreret effekten af køb af egne aktier på EPS i S&P50o selskaberne i perioden fra 3. kvartal 2011 til 1. kvartal 2013. Den samlede vækst i EPS er på $3.70. Deraf er $1.50 en reel stigning i indtjeningen, mens $2.20, svarende til 60%,  er effekten af virksomhedernes tilbagekøb af egne aktier.