Finansnyt

Advarsel om svækkelse af Leading Indicators


De ledende økonomiske indikatorer (LEA) leder udviklingen i økonomien. Her har vi allerede en negativ udvikling i den ugentlige vækstcyklus. Svækkelsen i LEA ventes at fortsætte, hvilket advarer om en nedgang i økonomien og højst sandsynligt en ny recession. Den øverste graf viser en aftagende vækst i pengemængden M1, hvilket leder udviklingen i LEA. Grafen herunder viser en inverteret kurve for den årlige ændring i de korte renter globalt (røde kurve), hvilket også leder udviklingen i LEA. Her er det endnu tydeligere, at LEA står overfor yderligere svækkelse.