Finansnyt

Advarselstegn for aktiemarkedet

Merrill Lynch laver en månedlig undersøgelse af porteføljeforvalteres investeringer og holdninger. Den viser i februar, at 48% af forvalterne ønsker, at virksomhederne bruger deres kontantbeholdninger til anlægsinvesteringer. Det er højeste niveau siden april 2011 forud for større korrektion på aktiemarkedet. Der er 12% af forvalterne, der ønsker, at kontantbeholdningen bruges til at nedbringe gæld – det er laveste niveau siden midten af 2007. Det tyder på en meget stærk optimisme omkring den fremtidige vækst, hvilket også er forklaringen på, at forvalterne har en stor overvægt af aktier, som vist med de grønne søjler i ovenstående graf. (klik på graferne for at se større udgave). Overvægtningen af aktier rammer tidligere højdepunkter, hvor aktiemarkedet er i risiko for en korrektion som vist med cirklerne for Morgan Stanley Verdensindex (sort graf). Nedenstående grafer viser en undervægt af kontanter og stor undervægt af obligationer. Det understreger forvalternes øgede risikovillighed, der tilsmiler aktiemarkedet, men ikke råvaremarkedet, der er undervægtet som vist i nederst graf.