Finansnyt

Ældrebyrden opvejes af færre under 18 år

Screen-Shot-2014-05-06-at-11.24.43-AM

Grafikken ovenfor viser, hvor stor en procentdel af henholdsvis de unge under 18 år (lilla) og de ældre over 64 år (grøn)  udgør af den arbejdsdygtige befolkning mellem 18 år og 64 år i USA. Andelen af ældre er vokset fra 11% i 1940’erne til 21% i 2010 og forventes at stige yderligere til 35% i 2030. Til gengæld har der været et fald i andelen af unge under 18 år fra baby-boomet i 60’erne og 70’erne, hvor de udgjorde 65% og 61% til at udgøre omkring 38% i 2010. Det opvejer noget af den voksende ældrebyrde,  så den samlede andel af unge under 18 år og ældre over 64 år (se total) udgør 59% i dag, hvilket er lavere end i 60-70’erne.  Den samlede andel af unge og ældre vil vokse frem til 2050, men vil stadig ligge lidt under niveauet fra 60’erne og 70’erne.  Nedenfor ses andelen af ældre i USA i sammenligning med andre veludviklede lande for 2012 samt estimater på 2030 og 2050.

Screen-Shot-2014-05-06-at-2.17.08-PM