Finansnyt

Ændring i leveomkostningerne

leve050314

Grafikken herover stammer fra The Economist og viser ændringen i leveomkostningerne rundt om i verden. Der er taget udgangspunkt i New York = 100. Den røde cirkel viser status per ultimo 2013, mens hhv. de blå og de hvide cirkler viser situationen i det pågældende land for 5 og 10 år siden. I mange byer er leveomkostningerne faktisk reduceret i forhold til niveauet for 5 år siden.