Finansnyt

Ændring i statsgælden fra 2012 til 2013

BloombergBriefs viser på baggrund af tal fra den seneste IMF rapport, hvordan gælden i forhold til BNP vil ændre sig fra 2012 til 2013 i udvalgte eurozone lande. Tallene angiver ændringen i procent.