Finansnyt

Ændringer i den amerikanske arbejdsstyrke

Grafen herover viser ændringen i den amerikanske befolkning og beskæftigelse siden 2007. Grafen her opbygget i aldersgrupper (x-aksen) og mængden af jobs i tusinder (y-aksen). Den største stigning i befokningen i perioden er i aldersgruppen over 55 år. Det er også her, at beskæftigelsesfremgangen har været størst. Derimod har der været tilbagegang i beskæftigelsen i de yngre årgange og især i den bedste alder mellem 25 og 54 år.