Finansnyt

Agriculture double long


figuren herover viser udviklingen i den amerikanske hvedefuture (blå kurve) sammenholdt med et finansielt instrument, der hedder Agriculture Double Long, der gearer sit underliggende index to gange plus den månedlige rente på T-Bills. Læg mærke til, at hvis man sammenligner med udviklingen i hvedeprisen og tager bunden i juni 2010 som 100, så er hvede steget med næsten 100%, mens det finansielle instrument er steget med næsten 170% (der indgår naturligvis en masse andet end hvede i kalkuleringen af det index, som det finansielle instrument styrer efter).