Finansnyt

Aktiemarkedet er for positivt

Grafen herover viser, at aktieinvestorerne er for positive. Næsten alle aktierne i C20 indexet ligger over 200 dages gl. gns., og det er typisk et tegn på, at markedet er fuldt investeret og har indkalkuleret de positive forhold med risiko for at blive skuffet. Den sorte linie viser C20 indexet, mens den blå kurve angiver procenten af aktier i C20 indexet, der er over 200 dages gl. gns. I midten af september viste denne indikator faktisk 100%. Det er sjældent, og det er ofte en indikator for, at markedet ikke kan blive mere positivt. Den nederste røde kurve viser C20 indexet i forhold til 200 dages gl. gns., og det ses tydeligt, at aktieindexet fortsat er i optrend, men at styrken aftager og viser divergenser (læg mærke til højere og højere aktieindex og lavere og lavere toppe i den røde linie. Det går ofte forud for en top i markedet. Det er dog vigtigt at understrege, at denne situation kan fortsætte i nogen tid, indtil markedet bryder støtte og dermed bekræfter en top. Men det er altså et oplæg til, at optrenden er tæt på at kulminere.