Finansnyt

Aktiemarkedet er i farezonen

Grafen herover viser udviklingen i det hjemlige OMXC20 index (den sorte linie) og det tilhørende 200 dages gl. gns. (den røde linie). Markedet er i optrend, idet indexet er over trenden. Men markedet er stærkt overkøbt, hvilket bl.a. fremgår af den røde kurve nederst, der viser indexet i forhold til trenden. Denne kurve er oppe ved et niveau, som normalt giver anledning til vending eller i hvert fald pause i trenden. Den blå kurve viser samme signal, da denne kurve har været over 80, hvilket indikerer, at mere end 80% af aktierne i indexet befinder sig over 200 dages gl. gns. Det er normalt også et signal om, at markedet er blevet for ensrettet opad.