Finansnyt

Aktiemarkedets langsigtede regressionslinie


Figuren herover fra dshort.com viser udviklingen i det inflationsjusterede S&P index. Den røde linie igennem grafen viser en regressionslinie. Jeg har påført chartet de to viste stiplede linier for at vise udsvingsgrænserne for markedet i forhold til regressionslinien. Det er påfaldende, at markedet over den så lang årrække holdre sig inden for disse grænser. Men læg også mærke til, at når markedet har været ved toppen af intervallet, så vil vi historisk set se en test af bundlinien. Det har vi indtil videre fortsat til gode.