Finansnyt

Alm. Brand aktien på vej mod kurs 3?


Alm. Brand aktien viser et højest negativt trendmønster, og det bliver ikke bedre af de seneste bevægeler, som kan tolkes som en fortsættelse af bruddet medf støtten ved 22.20 niv. (den vandrette stiplede røde linie). Det peger iflg. den klassiske teori i retning af en svækkelse mod kurs 3 (de røde pile). Der er naturligvis teknisk støtte omkring 7.35-7.40 niv. (den vandrette stiplede grønne linie) ved bundenen fra 1993 og 1994.