Finansnyt

Amerikanernes gennemsnitsforbrug af brændstof

Grafen herover viser med rødt amerikanernes gennemsnitlige forbrug af brændstof siden 1984. Forbruget har været kraftigt faldende siden lige før finanskrisen. En del af faldet skyldes naturligvis også, at også amerikanerne er begyndt at interessere sig for brændstoføkonomiske biler. Den sorte kurve viser udviklingen i råoliepriserne til sammenligning.