Finansnyt

Amerikanske byer i tilbagegang

Grafen herover viser større amerikanske byer med størst tilbagegang i befolkningstallet siden 1950. Detroit, som netop har indgivet konkursbegæring, ligger i spidsen med Chicago, Philadelphia og St. Louis derefter. Grafen herover viser rækkefølgen, hvis man tager hensyn til byernes størrelse, idet denne kurve er udregnet som en procentvis tilbagegang i indbyggertallet siden 1950, hvilket bringer St. Louis in spidsen efterfulgt af Detroit og Youngstown, Ohia – alle tre med en tilbagegang på over 60%.