Finansnyt

Andelen af amerikanere uden understøttelse vokser


Den amerikanske regering har i december vedtaget en forlængelse af den udvidede understøttelsesperiode for arbejdsløse, så understøttelsesperioden kan have en varighed op til 99 uger i stedet for de ’normale’ 26-27 uger. Dermed kan de, der er blevet arbejdsløse siden foråret 2009 fortsat modtage understøttelse. Det afhænger dog af den enkelte stat, som fastsætter den maksimale understøttelsesperiode, hvilket er vist i øverste graf. Der er et stort behov for den udvidede understøttelsesordning, hvor over 4 mio. eller 31.4% af de arbejdsløse har været uden arbejde i over 52 uger. Samtidigt er der en voksende andel af arbejdsløse, der har været uden arbejde i over 99 uger. Det viser det røde område i nederste graf, der viser de ugentlige antal førstegangsansøgere til understøttelse. Denne andel vil være voksende uge for uge, indtil det for alvor lykkes at skabe beskæftigelse i USA.