Finansnyt

Andelen af kvinder falder i produktionsvirksomheder

De amerikanske produktionsvirksomheder har ansat over ½ million arbejdere i de seneste 3 år. I samme periode er antallet af kvinder i produktionen faldet med 13.000, hvilket fortsætter en støt faldende tendens i kvindernes andel i produktionssektoren siden topniveauet i 80’erne.