Finansnyt

Andelen af landbrugsjord i udvalgte lande

Grafen herover viser udviklingen i landbrugsjord i udvalgte lande fra 1961 til 2009. Tabellen bygger på data fra FAO, FNs fødevare og landbrugsorganisation.