Finansnyt

Antal kørte miles i USA tilbage på 1995 niveau

Grafen herover viser det estimerede antal kørte miles i USA justeret for udviklingen i befolkningen. Kursen har vist tilbagegang siden 2005 og er nu tilbage ved niveauet fra maj 1995. Det er første gang i denne opgørelses historie fra 1970, at vi ser et så markant tilbageslag.