Finansnyt

Antallet af bulls falder, men bears stiger begrænset


Billederne herover viser øverst procenten af bears (altså negativ indstillede investorer) i USA. Denne kurve viser en mindre stigning til 31,2% p.t. Markedet er altså ikke voldsomt negativt indstillet til markedet. Læg mærke til, at denne kurve var over 50%, da finanskrisen var på sit højeste. Den nederste kurve viser procenten af bulls (de positivt indstillede investorer), og den falder. Markedet er ikke så overbevist om, at vi får en ny optrend. Den er p.t. på 33,3%. Denne kurve ventes at nå eller endog nå under bunden fra ultimo 2008 på 20%, hvis nedtrenden slår igennem.