Finansnyt

Arbejdsløshedsurven knækker ikke som forventet i USA


Arbejdsløshedskurven i USA knækker ikke i nær samme omfang, som man forestillede sig. Figuren herover viser med de to blå kurver, hvordan man forventede, at arbejdsløsheden ville falde med og uden hjælpepakkerne. De røde punkter viser det aktuelle forløb og de grønne prikker viser den nye fremskrivning. Den er altså værre end det man forestillede sig UDEN hjælpepakkerne.