Finansnyt

Arbejdsløsheden i EU

Grafen herover viser de seneste tal for arbejdsløsheden i EU fordelt på landebasis. Det er endnu et billede på, hvor langt landede er fra hinanden (i stedet for at konvergere, som jo var meningen med den fælles valuta).