Finansnyt

Arbejdsløsheden i Italien er langt højere end det officielle tal

italy270114

Bloomberg skriver, at den italienske arbejdsløshed er langt højere end det officielle tal antyder. Det skyldes, at mange helt har opgivet at søge efter et job og derfor er uden for statistikken. Grafen herover viser antallet af italienere, der søger efter job (den hvide kurve), og den har siden finanskrisen været stærkt stigende (fra under 1.5 mio. til nu over 3 mio.), men dertil skal så lægges de, der er uden beskæftigelse men uden aktivt at søge et job. Det italienske BNP lider under arbejdsmarkedet (den gule kurve), som iflg. de seneste tal er negative med 1,8% p.a. Flere oplysninger i dette link:

Bloomberg artikel