Finansnyt

Arbejdsløsheden i USA med korrektion for…

Hvis man korrigerer den amerikanske arbejdsløshed for de arbejdere, der har opgivet at finde et nyt job, så stiger arbejdsløsheden fra 8,5% til 10,3%, som vist med den punkterede grå linie.