Finansnyt

Arbejdsløsheden opdelt på alder i USA

Grafen viser udviklingen i arbejdsløsheden fordelt i alderintervallet på det amerikanske arbejdsmarked. Her er det tydeligt, at erfaring tæller. Amerikanere over 55 år har den laveste arbejdsløshed generelt, mens de unge mellem 20 og 24 ligger markant højere, hvor mange skal ud og finde deres første arbejde.